Demo
Zaokrouhli číslo 268723 na:


Napiš nejmenší možné trojciferné přirozené číslo, které dává hodnotu 700 po zaokrouhlení na stovky:


Převeď:


Doplň řadu čísel:
3
7
12
18
25


Označ správný výsledek výpočtu!
3
——
8
+
9
——
16

A
15
——
16
B
15
——
24
C
12
——
16
D
12
——
24


Obsah malého čtverce je 16 cm². Vypočti obvod obrazce!A
B
C
D


Na zahradě pobíhá stejný počet králíků a slepic. Jestli sečteme jejich nohy, dostaneme číslo 102. Kolik je slepic?


Krychle se stranou 25 cm. Rozřezeme-li na malé krychličky o straně 5 cm. Chceme-li postavit krychli o staně 20 cm z těch malých krychliček, spočítej zbytek krychliček, které nepotřebuješ.


Najdi hodnotu A,B,C, jestli platí:
A+A+B+C=185
A+B+B+C=175
A+B+C+C=200


Na košili je přišito 6 knoflíčků a halence jsou 4 knoflíčky. Spočítej počet košil a halenek, jestli součet všech knoflíčků je 176 a součet košil a halenek dohromady je 36


Petra rozeslala o Vánocích pohledy babičce, tetě a kamarádce do 3 různých měst (Pardubice, Teplice, Hradec Králové) s 3 různými motivy (svíčka, stromeček, vánoční ozdoba). Víme, že:
* Kamarádka bydlí v Teplicích.
* Babička nedostala pohled se svíčkou.
* Ten, kdo bydlí v Pardubicích, dostal pohled se stromečkem.

Podle těch podmínek rozhodni, zda je pravdivé:

Ten, kdo bydlí v Pardubicích, určitě dostal pohled se svíčkou

A
B


Teta může bydlet v Teplicích

A
B


Pokud víme, že teta bydlí v Hradci Králové, kde může bydlet babička?

A
B
C
D


Matematická operace vyjádřená známenkem # je definována jako:
A#B=
A
——
2
+
3B
——
4

Kolik je 6#4?

Kolik je (8#8)#4?