Přirozená čísla
Jsou k dispozici následující číslice: 0,0,2,3,5,7,7,8,8,9,. Vytvoř
a) nejmenší možné osmiciferné číslo
b) největší možné devíticiferné číslo


Vyřaď číslo, které do dané řády nepatří:
155, 2505, 785, 296, 585, 625
9, 27, 18, 54, 17, 24
33675, 883315, 57331, 12344, 63394, 51233


Urči podíl součinu a rozdílu čísel 30 a 5


Jaké číslo dostanu, jestliže od trojnásobku součtu čísel 30 a 5 odečteme čtyřnásobek jejich rozdílu:


Jaké číslo dostanu, jestliže k němu přičtu 423 a odečtu 255, dostanu číslo o 62 větší než 782:


Myslím si číslo. Vydělím ho deseti, pak k němu přičtu 526 a odečtu 255, dostanu číslo o 57 větší než 365:


Myslím si číslo. Odečtu od čísla, které si myslím, číslo 8, výsledek vynasobím 7, další výsledek vydělím 5, znovu od výsledného čísla odečtu 8, pak vydělím pěti, dostanu číslo 4. Jaké číslo si myslím?