Tělesa


Elektronický komponent má tvar kvádru. Zjisti obvod jeho největší stěny!
A
B
C
D
Chladnička a mraznička jsou postaveny vedle sebe na obraze. Vypočti plochu vyznačenou modrou barvou!
A
B
C
D
Kolik krychlí je v tom útvaru?
Stavba je postavena ze stejných kostek. Každá kostka má hranu o délce 10 cm. Celá stavba je bez dutin.
Z kolika kostek je stavba postavena?
Urči obsah povrchu viditelné části stavby v cm²! Napiš do kolonky pouze číslo bez jednotky!
Těleso na obrázku s rozměry v cm bylo složeno z krychliček o hraně 1 cm.
Kolik krychliček je ve 6. vrstvě odzdola?
Kolik krychliček je ve 3. vrstvě odzdola?
Zjisti celkový počet krychliček!
Krychle je sestavena z tmavých a bílých krychliček tak, že žádné 2 krychličky stejné barvy nemají společnou stěnu.
Z kolika krychliček bílé barvy je krychle sestavena?