Vypočti délku žebříku, který má 18 příček vzdálených od sebe pravidelně 21 cm a k nejnižší příčce od dolního konce je vzdálenost 36 cm a vzdálenost od nejvyšší příčky k vrcholu je 26 cm.