Pavel dostal od mamky 2 sáčky bonbonů. V prvním bylo 36 a druhém 24. Z každého sáčku si vzal čtvrtinu. Kolik si vzal dohromady bonbonů?