Červeně natřená dřevěná krychle byla rozřezána na menší krychličky. Kolik krychliček má tři červené stěny?
A
B
C
D