Jsou dvě přirozená čísla. První číslo je pětinásobkem druhého a součet obou čísel je 72.
Vypočti první číslo!