Součet dvou přirozených čísel je 44 a jejich rozdíl je 12. Jaké je větší číslo?