Pan Novák má 3 děti. Honzovi je 12 let, Petře 9 let a Zuzaně 7 let. Kolik let je právě panu Novákovi, jestli za deset let součet let všech tří dětí se rovná jeho věku?