Na drátě sedí 28 vlaštovek v pravidelných vzdálenostech. Vzdálenost mezi první a poslední je 540 cm. Po vyplašení vzlétnou a 5 uletí
a znovu usednou v pravidelných rozestupech, ale tentokrát o 6 cm menší. Nyní vypočti vzdálenost v cm mezi první a poslední!