Každá z pěti děvčat dostala jinou známku z matematiky. Sdělila tyto následující skutečnosti:

Petra: jsem hned za Karlou
Zuzana: jsem o stupeň lepší než Dana
Dana: jsem mezi třemi nejlepšími
Romana: moje známka je lepší než Petřina, ale horší než Zuzanina
Karla: nejsem nejlepší ani nejhorší
Zjisti známky jednotlivé žákyně.