Ve vagonu je 12 dvojsedadel a čtrnáct čtyřsedadel. Kolik je míst k sezení ve vagonu?