Hotelový pokoj o rozměru 6 m x 8 m. Kolik m² koberce je třeba zakoupit, pokud má být na delších stěnách položen 1 m od stěny a na
kratších stěnách přímo u stěny?