Nyní otci 41 let a synovi 9 let.
Před kolika lety byl věk otce pětinásobkem věku syna?
Za kolik let bude věk otce třínásobkem věku syna?