Letos otci je 36 let a Honzovi 11 let. Před kolika lety byl věk otce šestinásobkem Honzova věku?