Součet dvou po sobě následujících suchých čísel je 4010. Jaké je to menší číslo?