Matematická operace vyjádřená známenkem # je definována jako:
A#B=
A
——
B
+
2B
——
A

Kolik je 4#4?

Kolik je (4#2)#3?