Děti hádaly, kolik je v sáčku bonbonů. Odhady zněly: 21, 22, 23 a 26. Když bonbony spočítaly, zjistily, že jeden odhad byl úplně přesný, jeden odhad se lišil od správného výsledku o jedna, jeden o dva, jeden o tři. Kolik bylo v sáčku dopravdy bonbonů?