Výrobek, jehož původní cena byla 2400 Kč a po technickém vylepšení byl zdražen o třetinu původní ceny. Jaká je nová cena výrobku v Kč.
A
B
C
D