Lenka a Petra mají dohromady 64 Kč. Lenka má o 4 Kč méně než trojnásobek částky, kterou má Petra. Kolik peněz má Petra?
A
B
C
D