Zamotané početní operace
Jaké číslo dostaneš, jestli od trojnásobku součtu čísel 15 a 6 odečteš dvojnásobek jejich rozdílu?


Urči podíl součinu a součtu čísel 20 a 5!


Urči podíl součinu a rozdílu čísel 15 a 10!


Jaké číslo dostaneš, jestli součet čísel 72 a 12 vynásob jejich rozdílem a pak výsledek vyděl jejich podílem?


Kterým číslem dělíš číslo 1820, podíl bude 11 a zbytek 5?


Pokud přičteš k číslu 36 jeho čtyřnásobek a výsledek vydělíme 4. Jaké číslo dostaneš?


Sečteš číslo 3264 zaokrouhlené na stovky s číslem 3721. Jaké číslo dostaneš?


Číslo 3623 jsme nejprve zaokrouhlili na desítky, pak na stovky a nakonec na tisíce. Vypočti součet těch zaokrouhlených čísel!


Které z následujících čísel je složeno z 67 tisíců, 16 stovek, 11 desítek a 13 jednotek?
A
B
C
D


Následující čtyři čísla zaokrouhli na stovky a pak je sečti!
1623, 12576, 5566, 78