Zaokrouhlování
Zaokrouhli číslo 786 na STOVKY!
A
B
C
D


Zaokrouhli číslo 155732 na:


Napiš nejmenší možné trojciferné přirozené číslo, které dává hodnotu 400 po zaokrouhlení na stovky:


Napiš největší možné přirozené číslo, které dává hodnotu 12000 po zaokrouhlení na tisíce:


Číslo 16752 zaokrouhlete nejprve na desítky, pak na stovky, dále na tisíce a naposled na desetitisíce. Tato 4 zaoukrouhlená čísla sečti a napiš výsledek: